Aktuálne oznamy


Stretávanie

Kvôli súčasnej pandemickej situácii sa nestretávame v zborovom dome, ale online cez ZOOM. V prípade záujmu o pripojenie sa na zhromaždenie môžete využiť kontaktný formulár.