Stretávanie počas pandémie

27.08.2021

v súčasnej situácii sa môžeme stretávať v našom kresťanskom zbore