O nás

Patríme pod Kresťanské zbory na Slovensku (štátom uznávaná cirkev pôsobiaca na Slovensku).

Pre lepšie porozumenie kto sme, nižšie uvádzame niekoľko základných právd, ktorým veríme: 

  • Biblia je Božie slovo - v nej písané texty sú vdýchnuté (inšpirované) Bohom
  • Pán Ježiš Kristus je Boží Syn
  • každý človek zhrešil - previnil sa voči Bohu a zaslúži si spravodlivý trest - "Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás pravdy" - 1.Jána 1:8
  • jediná cesta k zmiereniu s Bohom je viera v Božieho Syna, ktorý sa obetoval za hriech celého sveta. Nikto sa nemôže zachrániť vlastnými "dobrými" skutkami - "lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,  nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil" - Ef.2:8-9  
Každý so záujmom o Božie pravdy a spoločenstvo veriacich v Pána Ježiša Krista je u nás vítaný.


Prihlásenie na obedy počas mesačného zhromaždenia môžete nájsť v sekcii oznamy.Časy zhromaždení


Nedeľa

10:00 Pamiatka Pánova + evanjelizačné zhromazdenie 

Streda 

19:00 biblické zhromaždenie

Piatok 

19:00 modlitebné zhromaždenie